TR EN
 

OPTİMA MÜHENDİSLİK’ TE ÇALIŞMAK

Liderlik stratejimiz sürekli araştırma ve geliştirmeye yöneliktir. Bu durum ürettiğimiz ürünlerin, yenilikçi, kullanışlı, en yüksek kalitede ve güvenlik standartlarına uygunluğunu beraberinde getirir. Bizler sürekli olarak kendimizi, yönetimimizi ve çalışanlarımızı geliştirme hedefindeyiz. Dürüstlük, açıklık, çözüm odaklılık ve kaliteye büyük önem veriyoruz. İşimizi dürüstlükle yapıyor ve çalışanlarımıza ve müşterilerimize doğru bilgi aktarımında bulunuyoruz.

Bir işveren olarak, çalışanlarımızın bizim için çok önemli olduğunun bilincindeyiz. Onlar için emniyetli, güvenilir, sağlıklı bir çalışma ortamı sunmaktayız. Burada çalışanlara saygı, kişisel gizlilik, çalışan memnuniyeti esastır. Çalışanlarımıza teşvik edici bir ortam yaratma, onların fikirlerini, kaygılarını ve sorunlarını dinleme konusunda hassas davranmaktayız. Ayrıca personelimizin kişisel gelişimine destek verip, gerekli eğitimleri almasını sağlamaktayız.


BİREYLERE SAYGI

Tüm çalışanlar birbirleriyle saygı içerisinde bulunmalıdırlar. Bu şekilde işletmemiz içinde sadakat, güven ve dayanışmayı muhafaza ederiz. Herkes birbirinin fikirlerine saygı göstermeli ve katkılarını kabul etmelidir.

Takım çalışmasına uyumlu olmalı ve başarı ve başarısızlıklar beraber değerlendirilmelidir.

Çalışanların,  çalışma arkadaşlarını kötülemesi hoş bir durum olmadığı gibi Optima Mühendislik  olarak kabul edilemeyecek bir davranıştır.

Ortak kullanım alanlarında diğer bireyleri rahatsız edecek davranışlardan kaçınılmalıdır. Örneğin; diğer çalışanların dikkatini dağıtacak şekilde yüksek müzik dinlemek, cep telefonlarına yüksek sesli müzikler koymak vs.


KANUNLARA SAYGI

Şirketimiz yürürlükteki tüm yasalara bağlıdır. İnsan hakları (çalışma koşulları, çocuk işçi vs.) kalite, sağlık, güvenlik standartları, çevreyi koruma, yolsuzluk ve rüşveti önleme, vergilendirme, mali bilgilerin doğruluğu ve haklı ve adil bir rekabet ortamı gibi tüm kurallara riayet etmekteyiz.


YEREL ÖRF VE ADETLERE SAYGI

Her türlü örf ve adete yasal kurallar çerçevesinde saygı göstermekteyiz.


ÇEVREYE SAYGI

Şirket olarak çevreye ve topluma duyarlı olmak en büyük vasıflarımızdandır. Şirket içinde çevreyi olumsuz etkileyecek her türlü  gereksiz israftan kaçınmaktayız. Çalışırken de çevre temizliğimize ve düzenimize önem vermekteyiz. İyi çalışma ortamı için iyi bir çevre inancını benimsemekteyiz. Ülkemizin doğal kaynaklarını en iyi şekilde ve gerektiği kadar  kullanmaktan yanayız.


KALİTE

Ürettiğimiz ürünler yasalar çerçevesinde gerekli kalite kontrollerinden geçmektedir. Uygun görülen testleri yapılmakta ve kalite standartları korunmaktadır. Oluşabilecek sorunlar göz ününde bulundurulup bu doğrultuda hatasız üretim yapmak asıl amacımızdır. Oluşan sorunlarda da en kısa sürede çözüm odaklı çalışmaktayız.

Müşterilerimizden gelen her türlü eleştiriyi kendimizi daha ilerletecek şekilde dikkate almaktayız. Her türlü sorunda müşterimize en kısa sürede uzun vadeli çözümler sunmaktayız.

Şirket içi çalışma kalitemizi de en üst seviyede tutmaya özen göstermekteyiz. Gerekli prosedürleri uygulayıp sonuçlarını analiz etmekteyiz.


REKLAM VE PAZARLAMA

Ürünlerimiz hakkında adil ve gerçekleri içeren bir tanımlama ve görsel temsil vermekteyiz.  Ürünlerimizin amacını ve kullanım şeklini detaylı ve anlaşılabilecek  şekilde  belirtmekteyiz.


MÜŞTERİLERE KARŞI SORUMLULUK

Optima Mühendislik olarak , müşterilerimize adil davranmaktayız. Müşteri ayırma Optima Mühendislik’ te olarak söz konusu olamaz. Müşterilerimizin tüm haklarını şirketimizde saklı tutmaktayız. Müşteri mahremiyetine önem vermekteyiz. Onlara ait hiçbir bilgi ya da belgenin onların onayı olmadan üçüncü şahıslarla paylaşılmaz.

TEDARİKÇİLERE ADİL MUAMELE

Tedarikçilerimizi belirlerken adil bir uygulama olarak performans değerlendirmesi yapmaktayız. Teklif verme sürecine, malzemenin elimize sorunsuz ulaşma durumuna ve ödeme şartlarına bakarak objektif ve adil bir şekilde değerlendirme yapmaktayız. 

Beklentilerimizi en iyi şekilde karşılayacak tedarikçilerimizin bilgilerini kendi bilgilerimizmiş gibi aynı özenle korumaktayız.

ŞİRKETİ TEMSİL ETME

Mesleki davranışlarımızda Optima Mühendislik markası doğru gösterilmelidir. Yasal olarak yetkilendirilmedikçe Optima Mühendislik adına konuşmamak, açıklama yapmamak gerekir. Kişisel uzmanlığımız dışındaki konularda konuşulmamalıdır. Şirket politikası uygulanırken kişisel görüş karıştırılmamalıdır.


YÖNETİCİNİN ROLÜ

Yönetici, öncelikle örnek teşkil eder. Bununla birlikte etik davranmak, adil olmak, dürüst olmak, iyi bir lider olmak, açıklayıcı olmak zorundadır. Üstündeki iş yükü çok olduğundan kararlı, çabuk ve doğru kararlar verebilen, kendine güvenen, çözüm becerisi kuvvetli bir birey olmalıdır.

GİZLİ BİLGİLER

Şirket içi gizli bilgiler ifşa edilmemelidir. Gizli bilgiler şirket dışındaki (aile, yakın akrabalar dahil vs.) hiç kimseye ifşa edilmemelidir.  Kamuya açık veya gizli bilgilerin duyulabileceği yerlerde şirket bilgilerini ifşa edecek herhangi bir davranıştan kaçınılmalıdır. Tüm gizli bilgi ve belgeler Optima Mühendislik’ den ayrılırken iade edilecektir.

AÇIK GÖRÜŞME

Şirket içinde gerçekleşecek her türlü iyi ve kötü durumlar için açık görüşme uygulaması geçerli olacaktır. Yani tüm şirket çalışanları fikirlerini özgürce ifade edebilecek ve herkes birbirinin fikrine saygı gösterecektir. Kötü durumlarda ise herkes ortak bir paydada toplanıp çözüm arayışında olacaktır.

KİŞİSEL GİZLİLİK

Tüm şirket çalışanları işe giriş tarihi itibariyle kişisel  gizliliğe saygı ilkesini benimsemek zorundadır.  Kişisel bilgiler çalışanın kendi izni olmadığı sürece kesinlikle paylaşılamaz.  Çalışan kişisel bilgilerinin gizliliğinden emin olunmalıdır. Yetkili olunmadıkça bu bilgilere ulaşılması yasal ve de doğru değildir.


ÇEŞİTLİLİK

Şirketimizde din, dil, ırk, cinsiyet, yaş, engellilik, ailevi durum, cinsel yönelim, sendikal faaliyetler vs. yönünden ayrımcılık kesinlikle yapılmamaktadır. Herkes birbirine saygı duymakla yükümlüdür.

ÇIKAR ÇATIŞMALARI

Şirket içi çıkar çatışmasında bulunmak doğru değildir. Böyle bir durumun gerçekleşmesi durumunda hemen yönetime bilgi verilmelidir. Açık görüş usulüyle gerekli problemler giderilmelidir.

Aynı şekilde şirket politikası gereği rakip firmalarla çıkar çatışmalarına girmek de doğru değildir. Amacımız haklı bir rekabet ortamında ve saygı çerçevesinde güzel bir rekabet ortamı oluşturmaktır.

ŞİRKET KAYNAKLARININ KULLANIMI

Genel olarak şirket varlıklarının kişisel kullanımından kaçınılmalıdır. Şirket varlıklarının kaybedilmemesi, hasara uğramaması, hatalı kullanılmaması ya da israf edilmemesi için gereken özen gösterilmelidir. Bilgisayarların, internetin ve e-posta hesaplarının uygunsuz kullanımından kaçınılmalıdır. Tüm çalışanlar, varlıkların ve belgelerin Optima Mühendislik’ e ait olduğunu bilmelidir. Ortak kullanılan tüm ortamlar aynı titizlikle korunmalı ve temiz tutulmalıdır. Optima Mühendislik’ e ait tüm varlıklar kılavuzlarına uygun olarak kullanılmalıdır.

BİLGİSAYAR VE ELEKTRONİK ALETLERİN ADİL VE DOĞRU KULLANIMI

Çalışanlarımız şirket varlıklarını kullanmakta adil ve anlayışlı olmalıdır. Gereksiz ve uygunsuz veri indiriminden, gereksiz telefon görüşmelerinden ve Optima Mühendislik’ e zarar verebilecek her türlü davranıştan kaçınılmalıdır.  İnterneti kötüye kullanmak ve uygunsuz, lisanssız programlar kurmak ve kullanmak hoş karşılanmayacaktır.  Bunlar olduğu takdirde  kişi tüm olacaklardan sorumlu tutulacaktır. İnternetten şirket için dahi veri alıyor olsa, telif hakları yasasını ihlal etmeyecek şekilde davranacaktır. Aksi takdirde tüm sorumluluk şahsa aittir.

SAĞLIK VE GÜVENLİK

İşyerinde sağlık ve güvenlik konusunda şirketin kurallarıyla uyum içinde gitmek gerekir. Emniyetli ve sağlıklı bir çalışma ortamı için herkes fikir beyan edip uygun şekilde aktif hale getirebilir. Çalışma sırasında kendimizi ve başkalarını tehlikeye atacak herhangi bir davranışta bulunmamak gerekir. Tehlike oluşturabilecek her durumu en kısa zamanda yönetime bildirmek gerekir.  Çalışanlarımız iş sağlığı ve güvenliği eğitimlerine uygun olarak davranmaktadırlar.


TEMİZLİK VE DÜZEN

Tüm çalışanlarımız kişisel bakımlarına özen göstermelidir. Temizliğin önce, insanın kendinde daha sonra çevresinde başladığına inanıyoruz. Bu nedenle kendisine özen gösteren birey bulunduğu ortama da özen gösterecektir.

Çalışanlar olarak amacımız bulunduğumuz ortamı hijyenik tutmak, tertip ve düzenini muhafaza ederek, kullandığımız her türlü ekipmanı korumaktır. İyi bir çalışma iyi bir çalışma ortamı gerektirir.  O nedenle düzenimizi korumalıyız.

Dürüstlük ve saygı çalışma şeklimizin esas parçalarıdır.


 


 


 


 

HABERLER Tüm Haberler
 
ÇALIŞMIŞ OLDUĞUMUZ BAZI HAMMADDELER
  ALÇI
  ALÇITAŞI
  ALÜMİNA
  ALÜMİNYUM OKSİT
  BARİT
  BENTONİT
  BEYAZ ÇİMENTO
  BORAKS
  BORİK ASİT
  CAM
  ÇİMENTO
  DOLOMİT
  DÖKÜM KUMU
  FELDSPAT
  FİRİT
  KALKER
  KALSİT
  KAOLEN
  KARBON
  KİREÇ
  KİREÇTAŞI
  KOLEMANİT
  KÖMÜR
  KUARTZ
  KUM
  KÜL
  MAGNEZYUM OKSİT
  MASSE
  PERLİT
  POLİETİLEN
  POLİPROPİLEN
  POLİÜRETAN
  PVC
  SİLİS KUMU
  TİTANYUM OKSİT
  TOZ KİMYASAL
  TUFAL
  TUZ
  UÇUCU KÜL
  YATAK KÜLÜ
  YTONG TOZU
  ZEOLİT
OPTİMA MÜHENDİSLİK METAL SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ
Başkent Organize Sanayi Bölgesi
Başkent Bulvarı 17. Cd. No: 13 Malıköy/Sincan/Ankara
 
Tel: +90 312 395 45 40  
Faks: +90 312 395 45 39  
info@optimamuhendislik.com.tr  
 
© Copyright 2016 - Optima Mühendislik